Prof. Dr. Erbil DOĞAN

Prof. Dr. Ömer Erbil Doğan 1969 yılında Antalya’da doğdu. İlk öğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladı. 1987 yılında başladığı tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde 1993 yılında tamamlayarak tıp doktoru oldu.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında tamamladıktan sonra bir süre Antalya’da özel hekimlik yaptı. 2002 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında yardımcı doçent oldu ve aynı yıl Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde 6 ay süreyle çalışarak Yardımcı Üreme Teknikleri eğitimi aldı. 2005 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Jinekolojik laparoskopi ve histeroskopi eğitimi aldı. 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında profesör oldu.

2016-2022 yılları arasında 2 dönem olarak anabilim dalı başkanlığını ve 2015-2020 yılları arasında da Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi ünite sorumluluğu görevlerini gerçekleştirdi.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) yönetim kurulunda 3 dönemdir görev yapmaktadır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İzmir Şubesi yönetim kurulunda 3 dönem görevde bulundu.

Akademik ve mesleki ilgi alanları üreme endokrinolojisi, tüp bebek, infertilite, laparoskopik ve histeroskopik cerrahi üzerinedir. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kongre ve kurslarda konuşmacı ve eğitmen olarak görev almakta ve düzenleme kurullarında çalışmakta, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ömer Erbil Doğan iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

Üye olduğu dernekler
The European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)
Türk Tabipler Birliği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
Türk Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği (TSRM)
Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)
Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)

Mesleki Özel İlgi Alanları
İnfertilite ve Tüp Bebek Uygulamaları
Endoskopik cerrahi ( Histeroskopi ve Laparoskopi)

Mesleki Sertifikaları
Laparoskopi Sertifikası (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1998)
Ultrasonografi Sertifikası ( Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1998)
Laparoskopi Sertifikası (Birmingham Üniversitesi, 2006)
Histeroskopi Sertifikası (Birmingham Üniversitesi, 2006)
Elektrocerrahi Sertifikası (Birmingham Üniversitesi, 2006)
Tüp Bebek Laboratuvar ve Klinik Uygulamaları (Hollanda, Amsterdam Free University, 2005)
Üremeye Yardımcı Teknikler Klinisyen Sertifikası (Ege Üniversitesi İzmir, 2007)

Prof. Dr. Ömer Erbil Doğan Yayın Listesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
• Okyay DO, Okyay E, Dogan E, Kurtulmus S, Acet F, Eftal Taner C. Prolonged breast-feeding is an independent risk factor for postmenopausal osteoporosis. Maturitas. 2013, 74:270– 275.
• Celik HG, Dogan E. Reply of the authors. Fertil Steril. 2013;99(1): e2.
• Gulhan I, Bozkaya G, Uyar I, Oztekin D, Pamuk BO, Dogan E. Serum lipid levels  in women with premature ovarian failure. Menopause. 2012;19(11):1231-4.
• Şahin N, Toylu A, Gülekli B, Doğan E, Kovalı M, Atabey SN,”The levels of hepatocyte growth factor in serum and follicular fluid and the expression of c-Met in granulosa cells in patients with polycystic ovary syndrome”, Fertilty and Sterility, S0015-0282(12)02178-4, 2012, 2012,
• Göksever Çelik H, Doğan E, Okyay E, Ulukuş EÇ, Saatli B, Uysal S, Koyuncuoğlu M,”Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum antimüllerian hormone levels”, Fertility and Sterility, 97/6/1472-78/2012, 2012,
• Dogan E, Okyay E, Saatli B, Olgan Ş, Sarioglu S, Koyuncuoglu M,”Tuba ovarian abscesses formation from decidualized ovarian endometrioma after appendiceal endometriosis presenting as acute appendicitis in pregnancy”, Iranian Journal of Reproductive Medicine, 10/3/283-286/2012, 2012,
• Olgan Ş, Saatli B, Okyay RE, Koyuncuoğlu M, Doğan E,”Hysteroscopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor of the uterus: a case report and brief review”, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2011;157(2):234-6, 2011,
• Doğan E, Ulukuş EC, Okyay RE, Ertuğrul Ç, Saygılı U, Koyuncuoğlu M,”Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with benign nonendometriotic ovarian cysts”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2011;114(2):124-7, 2011,
• Gülhan İ, Bozkaya G, Bilgir F, Kebapçılar L, Bilgir O, Kavrut M, Doğan E,”Serum homocysteine and asymmetric dimethylarginine levels in patients with premature ovarian failure: a prospective controlled study”, Gynecologic Endocrinology, 2011;27(8):568-71, 2011,
• Begburs Sarıkaya H, İyilikçi L, Gülekli B, Posacı C, Doğan E, Ok E, Yıldız Eglen M, Ellidokuz H, Günerli A,”Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during invitro fertilization procedure”, Saudi Med J, 32/7/689-694/2011, 2011,
• Gode F, Gülekli B, Doğan E, Korhan P, Doğan S, Bige O, Cimrin D, Atabey N,”Influence of follicular fluid GDF9 and BMP15 on embryo quality.”, Fertility And Sterility, 95(7)/2274-8/2011, 2011,
• Göde F, Gülekli B, Doğan E, Korhan P, Doğan S, Ozgoren B, Çımrın D, Atabey N,”Influence of follicular fluid GDF9 and BMP15 on embryo quality”, Fertility And Sterility, Jun;95(7):2274-8., 2011,
• Saatli B, Kizildag S, Posaci C, Dogan E, Koyuncuoglu M, Cagnur Ulukus E, Atabey N. Long-term effects of GnRH agonist, GnRH antagonist, and estrogen plus progesterone treatment on apoptosis related genes in rat ovary. Fertil Steril. 2009;91:2006-11.

1. Dogan E, Gode F, Saatli B, Seçil M. Juvenile cystic adenomyosis mimicking uterine malformation: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2008;278:593-5.
2. Lambers MJ, Dogan E, Lens JW, Schats R, Hompes PG.  The position of transferred air bubbles after embryo transfer is related to pregnancy rate. Fertil Steril. 2007;88(1):68-73.
3. Celiloglu M, Dogan E, Bige O, Yalcin FS. Second trimester cervical ectopic pregnancy treated by conservative surgery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(3):376-7.
4. Lambers MJ, Dogan E, Kostelijk H, Lens JW, Schats R, Hompes PG. Ultrasonographic-guided embryo transfer does not enhance pregnancy rates compared with embryo transfer based on previous uterine length measurement. Fertil Steril. 2006;86(4):867-72.
5. Cakmak A, Posaci C, Dogan E, Caliskan S, Guclu S, Altunyurt S. Raloxifene increases serum leptin levels in postmenopausal women: a prospective study. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(2):347-51.
6. Guclu S, Gol M, Dogan E, Saygili U. Mirtazapine use in resistant hyperemesis gravidarum: report of three cases and review of the literature. Arch Gynecol Obstet. 2005;272(4):298-300.
7. Gol M, Akan P, Dogan E, Karas C, Saygili U, Posaci C. Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-reactive protein and homocysteine levels. Maturitas. 2006 ;53(3):252-9.
8. Dogan E, Saygili U, Tuna B, Gol M, Gürel D, Acar B, Koyuncuoğlu M. p53 and mdm2 as prognostic indicators in patients with epithelial ovarian cancer: a multivariate analysis. Gynecol Oncol. 2005;97(1):46-52.
9. Dogan E, Altunyurt S, Altindag T, Onvural A. Tubo-ovarian abscess mimicking ovarian tumor in a sexually inactive girl. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2004;17(5):351-2.
10. Guclu S, Saygili U, Dogan E, Demir N, Baschat AA. The short-term effect of nifedipine tocolysis on placental, fetal cerebral and atrioventricular Doppler waveforms. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;24(7):761-5.
11. Dogan E, Saygili U, Posaci C, Tuna B, Caliskan S, Altunyurt S, Saatli B. Regression of endometrial explants in rats treated with the cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib. Fertil Steril. 2004;82 Suppl 3:1115-20.
12. Celiloglu M, Dogan E, Kocoglu S, Sarihan E. Splenosis presenting with adnexal mass: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2004;270(2):129-30.
13. Mutafoglu I, Altunyurt S, Dogan E, Acar B, Koyuncuoglu M, Erten O. Effects of betamethasone and thyroid releasing hormone on fetal lung maturation: an experimental and morphometric study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 ;115(2):154-8.
14. Gol M, Tuna B, Dogan E, Gulekli B, Bagci M, Altunyurt S, Saygili U. Does fetal gender affect cytotrophoblast cell activity in the human term placenta? Correlation with maternal hCG levels. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004;83(8):711-5.
15. Dogan E, Celiloglu M, Sarihan E, Demir A. Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus naproxen sodium in endometrial biopsy. Obstet Gynecol. 2004;103(2):347-51.
16. Dogan E, Posaci C. Monitoring hormone replacement therapy by biochemical markers of bone metabolism in menopausal women. Postgrad Med J. 2002;78(926):727-31.
17. Saygili U, Guclu S, Uslu T, Erten O, Dogan E. The effect of ascites, mass volume, and peritoneal carcinomatosis on serum CA125 levels in patients with ovarian carcinoma. Int J Gynecol Cancer. 2002;12(5):438-42.
18. Saygili U, Uslu T, Yörükoğlu K, Doğan E, Erten O. Estrogen and progesterone receptor manipulations in castrated rat uterus models and the clinical adaptation. Eur J Gynaecol Oncol. 1998;19(4):410-4.
19. Saygili U, Uslu T, Erten O, Doğan E. Borderline ovarian tumours: retrospective analysis of twenty-one cases. Eur J Gynaecol Oncol. 1998;19(2):182-5.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• Önvural, A., U. Saygılı, Y. Erata, A. Mumcu, S. Laçin ve E. Dogan, “Effect of estrogen therapy on bone mineral density in natural and surgical menopause,” 11th International Congress of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology,Basel, Vol 16, 96, 1995.
• Homburg, R., S.N. Beemsterboer, E. Dogan, R. Schats ve C.B. Lambalk, “Does the addition of Rec LH to a regimen of Rec FSH and GnRH Antagonist improve ovarian response and implantation rates in patients age >35 undergoing IVF/ET? A proof of concept study,” 8th International Symposium on GnRH Analogues in Cancer and Human Reproduction, Salzburg, A50, 2005.
• Gulekli, B., E. Dogan, F. Aydiner, E. Ok ve F. Karagoz Akın, “Using Low Dose HCG as a Supplement for LH in Hypogonadotrophic Hypogonadism: Case Report,” 2nd Global Chinese Congress on Reproductive Medicine, Beijing, 36, 2005.
• Schats R., Lambers MJ, Dogan E, Lens JW, Hompes PGA, “Air bubble position is related to pregnancy rates”. 22nd Annual Meeting of the ESHRE, Czech Republic, 18-21 June, O-210, 2006.
• Dogan E., Berberoglu B, Ulukuş C, Koyuncuoglu M, Acar B, “Endoglin expression in eutopic and ectopic endometrium of women with endometriosis and its association with clinical factors” 22nd Annual Meeting of the ESHRE, Czech Republic, 18-21 June, P-484, 2006.
• Turan GA, Dogan E, Posacı C, Calışkan S, Guclu S, Altunyurt S, The Effects of raloxifene on serum lipids profiles, C-reactive protein and homocysteine levels in postmenopausal women. 7th European Congress on Menopause, 3-7 June 2006, İstanbul Turkey, Maturitas 54S (2006) S63-64
• H.G. Pala, R.E. Okyay, B. Acar, E. Dogan, Z.S. Altun, G. Güner. Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without Endometriosis. Annual Meeting of American Society of Reproductive Medicine 10 – 14 November 2008, San Francisco, U.S.A.
• Dogan E, Ulukus C, Okyay E, Ertugrul C, Saygili U, Koyuncuoglu M Retrospective Analysis of the Follicle Loss after Laparoscopic Excision of Endometriomas Compared to Benign Non-Endometriotic Ovarian Cysts. 38th Annual Meeting of American Association of Gynecologic Laparoscopist. 15-19 Kasım 2010 Orlando, Florida
• Olgan S, Okyay E, Koyuncuoğlu M, Dogan E,”hysterescopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor using bipolar electrode system (versapoint): a case report”,21st European Congress of Obstetrics and Gynaecology, BELÇİKA, Mayıs 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon,
• Doğan E, Saatli H, Doğan B, Anuk A, Saygılı U,”Comparison of laparoscopic hysterectomy, total laparoscopic hysterectomy and vaginal hysterectomy for Benign Uterine disease”,AAGL 5TH İNTERNATİONAL CONGRESS ON MİNİMALLY İNVASİVE GYNECOLOGY, İSTANBUL, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon,
• Dogan E,”Recurrent ruptured ectopic pregnancy on the ipsilateral salpinx after ovulation induction and intrauterine insemination; treatment with laparoscopic stump excision”,AAGL 5th international congress on minimally invasive gynecology, İSTANBUL, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon,
• Doğan E, Soysal D, Posacı C, Saatli HB, kızıldağ s, soysal s, Koyuncuoğlu Ülgün M,”a novel angiogenesis inhibitor bevacizumab induces apoptosis in the rat endometriosis  model”,28th annual meeting of european society of human reproduction and embryology, istanbul,1-4/7/2012, İSTANBUL, Temmuz 2012, Uluslararası organizasyon,

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
• Gulekli B. ve E. Dogan, “The role of power doppler in art and outcome”, Contemporary Perspectives on Assisted Reproductive Technology, ed. G.N. Allahbadia and R. Merchant, 358-368, Elsevier-A Division of Reed Elsevier, India, 2006.
• Dogan E, Gulekli B, The Role of Serum Leptin Level Elevation in Obese Women with Polycystic ovary syndrome. Ed. G.N. Allahbadia and R. Merchant, 164-171, Elsevier

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
• Önvural, A., Y. Erata, U. Saygılı, S. Laçin ve E. Doğan, “Doğal ve Cerrahi Menopozlu Kadınlarda Osteoporozu Önlemede Östrojenin Etkinliği,” Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş Ve Gelişmeler,  7, 37-40 (1996).
• Erçal, T., E. Doğan ve S. Altunyurt, “Erken Doğum Tedavisinde Güncel Yaklaşım,” MN Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi,  2, 252-260 (1997).
• Güney, M., N. Demir, B. Önvural, H. Akhunlar, E. Doğan ve H.Resmi, “Serum Lipid Profiles of Pregnant Women Before and After the Onset of Labor,” Gynecol Obstet Reprod Med,  3, 261-265 (1997).
• Saygılı., U, T. Uslu, K. Yörükoğlu, O. Erten, E. Doğan ve Ç.Pekçetin, “Progesterone Receptor Induction with Tamoxifen: A Phase I Experimental Study that can be Adapted to Endometrial Cancer Treatment,” Gynecol Obstet Reprod Med,  3, 448-453 (1997).
• Saygılı, U., A. Uslu, E. Doğan, O. Erten ve T. Uslu, “Predictive Value of Serum Ca 15-3 Levels in Gynecologic Neoplasms,” Gynecol Obstet Reprod Med,4, 40-44 (1998).
• Erata, Y., E. Doğan, S. Altunyurt ve N. Demir, “Erken Travayın Prognozunun Belirlenmesinde Serum Ferritin Düzeyleri Kullanılabilinir mi?”İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,  2, 58-60 (1998).
• Erata, Y., S. Altunyurt, T. Uslu ve E.Doğan, “Erken Travayda Serum C-Reaktif Protein Seviyesi ve Tedaviye Antibiyotik Eklenmesinin Etkisi,” İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,2, 33-36 (1998).
• Saygılı, U., E. Doğan, S. Güçlü, O. Erten, T. Uslu ve Y. Erata, “Combined Use of Serum Ca 125 and Ca 15-3 in the Follow-Up of Patients with Epithelial Ovarian Cancer After Primary Cytoreduction and Correlation with Second Look Laparotomy,” Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 128-131 (2000).
• Doğan, E., M. Koyuncuoğlu, S. Altunyurt, U. Saygılı, S. Güçlü, B. Acar ve O. Erten, “Epitelyal Over Tümörlerinde P53 ve C-ErbB-2 İmmünoreaktivitesinin Klinik ve Patolojik Faktörlerle İlişkisi,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,  16, 90-95 (2002).
• Doğan, E. ve B.Gülekli, “Fitoöstrojenler ve Menopoz,” Kadın Doğum Dergisi, 1, 145-151 (2002).
• Altunyurt, S., E. Doğan, B. Saatli, Ş. Koçoğlu ve N. Demir, “Hiperemesis Gravidarumun Fetal Doğum Ağırlığı ve Gebelikte Maternal Kilo Alımına Etkisi,” T Klin Jinekol Obst,  13, 103-105 (2003).
• Güçlü, S., U. Saygılı, N. Demir, E. Doğan ve S. Altunyurt, “Servikal Olgunlaşmada İntravaginal Misoprostolün İntakt Tablet ve Ezilmiş Tablet Olarak Uygulaması: Prospektif Randomize Çalışma Ön Sonuçları,” T Klin Jinekol Obst,   13,6-9 (2003).
• Celiloğlu, M., E. Doğan, S. Arslan ve Ö. Yılmaz, “Primer Ovaryan Gebelik: Olgu Sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, 122-124 (2003).
• Bağcı, M., E. Doğan, M. Celiloğlu, O. Alpaydın, S. Türe ve D. İşsever, “İzmir Bölgesindeki İki Merkez Hastanede Ektopik Gebeliklerin Epidemiolojik İncelenmesi,” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,  17, 125-131 (2003).
• Önvural, A., E. Doğan, M. Göl, ve E. Saruhan, “Gonadotropinle Ovülasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon; Tedaviye Klomifen Sitrat Eklenmesinin Etkinliği,” T Klin Jinekol Obst,13, 300-304 (2003).
• Doğan, E., N. Demir, S. Altuntyurt, Ç. Alper, S. Güçlü ve U. Saygılı, “Vaginal Histerektomi Sırasında Sakrospinöz Fiksasyon,” T Klin Jinekol Obst, , 13, 295-299 (2003).
• Göl, M., S. Yetiş, U. Saygılı, M. Koyuncuoğlu, E. Doğan, T. Uslu ve O. Erten, “Vulvada malign melanom: Bir olgu sunumu,” T Klin J Gynecol Obst,13, 393-395 (2003).
• Posacı, C. ve E. Doğan, “Over Stimülasyonunda Hangi Ajan, Kime, Nasıl Uygulanmalıdır?” Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi, 7, 19-25 (2004).
• Dogan, E., E. Yakup, S. Güçlü, M. Göl, Ç. Karas ve O. Alpaydın, “Gerçek Stres İnkontinansın Tedavisinde Genel Anestezi Altında Uygulanan TVT (Gerilimsiz Vajinal  Bant) Operasyonunun Sonuçları,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, , 18, 215-220 (2004).
• Posacı, C. ve E. Doğan, “Hormon Tedavisi ve Osteoporoz” Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(31), 5-11 (2006).
• Turan GA, Dogan E, Posacı C, Calışkan S, Guclu S, Altunyurt S, The Effects of raloxifene on serum lipids profiles, C-reactive protein and homocysteine levels in postmenopausal women. Turkish-German Gynecol Assoc 2006;7:125-29.
• Safarova A, Bige Ö, Doğan E, Kaymaz C, Origin and significance of extremely elevated serum alkaline phosphatase activity during normal pregnancy. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2007;17:405-8.
• Gülekli B, Doğan E, Fulya Aydıner, Elvan Ok, Fulya karagöz Akın. Successful pregnancy in a women with hypogonadotrohic hypogonadism using low dose hCG after priming with recombinant FSH in an IVF cycle. JTGGA 2007; 8(4): 428 – 430.
• Dogan E, Göde F, Canbahışov T, Koyuncuoğlu M, Posacı C. Anormal Uterin Kanaması olan Premenopozal Kadınlarda Ofis Histeroskopi ile Saptanan İntrauterin Patolojilerin Dağılımı. Kadın Doğum Dergisi 2008;6(3):1445-1448.
• Koyun E, Doğan S, Kovalı M, Doğan E, Gülekli B,”İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Uygulanan Çiftlerde Erkek Yaşının Fertilizasyon ve Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi”, Yeni Tıp Dergisi, 27/3/156- 159/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli.
• Güngör M, Doğan E, Posacı C, Uysal S, Saatli HB, Gülekli B,”The effects of cervival mucous glycodelin-a, granulocyte colony-stimulating factor and l-selectin on pregnancy outcomes in in-vitro fertilization embryo transfer cycles”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri, 22/4/220-7/2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
• Saygılı, U., T. Uslu, K. Yörükoglu, O. Erten, E. Doğan ve Ç. Pekçetin, “Progesterone Receptor induction with Tamoxifen: A Phase I Experimental Study that can be Adapted to Endometrial Cancer Treatment,” 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.
• Erata, Y., N. Demir, E. Doğan ve S. Altunyurt, “Erken Travayın Prognozunun Belirlenmesinde Serum Ferritin Düzeyleri Kullanılabilinir mi?” Perinataloji Kongresi,  Antalya, 1998.
• Erata, Y., S. Altunyurt, T. Uslu ve E. Doğan, “Erken Travayda Serum C-Reaktif Protein Seviyesi ve Tedaviye Antibiyotik Eklenmesinin Etkisi,” Perinataloji Kongresi,  Antalya, 1998.
• Doğan, E., B. Acar, S. Altunyurt, M. Koyuncuoğlu ve O. Erten, “Correlation between P53 and C-ErbB-2 Gene Expression and Clinical and Pathological Factors in Epithelial Ovarian Tumors,” 5. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 4, İzmir, 1999.
• Celiloglu, M., E. Doğan, Ş. Koçoğlu ve E. Sarıhan, “Splenosis Presenting With Adnexal Mass: A Case Report,” 5. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, P-040, 120, Antalya, 2003.
• Doğan E, N. Demir, S. Altuntyurt, Ç. Alper, S. Güçlü ve U. Saygılı, “Vaginal Histerektomi Sırasında Sakrospinöz Fiksasyon,” 5. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, VS-001, 98, Antalya, 2003.
• Göl, M., B. Tuna, E. Doğan, B. Gülekli, M. Bağcı, U. Saygılı ve M. Koyuncuoğlu, “Correlation between Fetal Sex and Proliferative Cell Activity in Trophoblasts of Full Term Human Placenta with Regard to Human Chorionic Gonadotrophin in Peripheral Maternal Blood and Cord Blood in Normal Pregnancies,” 5. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, P-009, 113, Antalya, 2003.
• Güçlü, S., U. Saygılı, S. Altunyurt, N. Demir ve E. Doğan, “The Effect of Nifedipine Tocolysis on Fetal and Uterine Artery Doppler Waveforms in Preterm Labor. Preliminary Results,” Maternal Fetal Tıp Perinataloji Derneği Perinatal Tıp Kongresi, P-82,148, İzmir, 2003.
• Özcan, H., N. Demir, S. Altunyurt, E. Doğan, M. Sancı ve D. Çımrın, “Placental Growth Hormone Levels in Intrauterine Growth Retardation,” Maternal Fetal Tıp Perinataloji Derneği Perinatal Tıp Kongresi, P-66, 132, İzmir, 2003.
• Doğan,  E., B. Tuna, U. Saygılı, C. Posacı, B. Saatli, S. Çalışkan ve S. Altunyurt,  “Deneysel Rat Endometriosis Modelinde Endometriotik Odakların COX-2 İnhibitörü Rofekoksib ile Regresyonu,” 4. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, B009, 15,  Antalya, 2004.
• Doğan, E., Y. Erata, M. Göl, S. Güçlü, C. Kaymaz, S. Çalışkan ve A. Önvural, “The Effect of Different Hormone Replacement Therapies on İnflammation Markers in Postmenopausal Women,” 3rd  International, 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, P-37, Antalya, 2004.
• Karas, C., Gol M, Dogan E, Saygili U ve Önvural A, “Effects of Conjugated Equine Estrogen and Nomegestrol Acetate on Serum Lipid and C-Reactive Protein Levels in Healthy Postmenopausal Women” 6th  International Congress of the Turkish – German Gynecologic Association, Vol 271, Menop-007, Antalya, 2005.
• Gol M., P. Akan, E. Dogan, C. Karas, U. Saygılı, C. Posacı, “Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-Reactive protein and homocysteine levels” 6th  International Congress of the Turkish – German Gynecologic Association,Vol 271, Menop-008, Antalya, 2005.
• Bige Ö, Koyuncuoğlu M, Saygılı U, Kaymaz C, Doğan E, Celiloğlu M. Frozen kesit incelemesinde over kynaklı neoplazileri teşhis etmedeki doğruluk oranı: Patoloğun rolü: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tecrübesi. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 ocak 2007, Uludağ, Bursa. Poster:33.
• Bige Ö, Doğan E, Kaymaz C, Safarova A. Origin and significance of extremely elevated serum alkaline phosphatase activity during normal pregnancy. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 ocak 2007, Uludağ, Bursa. Poster: 70.
• Erbil Doğan, Cemil Kaymaz, Bahadır Saatlı, Özgür Bige, Murat Celiloğlu, Bülent Gülekli,”Ofis Histeroskopi’de Paraservikal ve İntrauterin Lokal Anestezi Uygulamasının Etkinliği”,II. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, ÇEŞME, Nisan 2007, Hakemli organizasyon,
• Doğan E, Kaymaz C, Saatli B, Bige Ö, Celiloğlu M, Gülekli B. Ofis Histeroskopide Paraservikal Blok ve intrauterin lokal anestezi uygulamasının etkinliği. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Çeşme – İzmir, p-26.
• Doğan E, Çağlayan E. Ofis Histeroskopi ile endometrial polipektomi. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 20-22 Mart 2008 İzmir; V2-12.
• Safarova A, Pala H.G, Doğan E. Postmenopozal sağlıklı kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ve endojen seks steroid hormon ilişkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS. 316.
• Oludağ T, Doğan E, Göktay A.Y., Gülekli B. Ciddi ovaryan hiperstimülasyon olgularının tedavisinde kalıcı kateter ile kontinue abdominal parasentez. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS.313.
• Doğan E, Pala H. G, Posacı C, Gülekli B. Masif intraperitoneal kanama ve over torsiyonu: in vitro fertilizasyon – ermbriyo transferinde transvaginal ovum pick – up komplikasyonu olan olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS. 302.
• Doğan E, Göde G, Canbahişov T. Submüköz myomların histeroskopik rezeksiyonu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS. 079.
• Doğan E, Canbahişov T, Göde F, Koyuncuoğlu M, Posacı C.,”anormal uterin kanaması olan premenopozal kadınlarda ofis histereskopi ile saptanan patolojilerin dağılımı”,6. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, KEMER/ANTALYA, Mayıs 2008, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS.036.
• Göksever H, Doğan E, Dağdelen M, Tunk O. Rektus Abdominis kasında Endometriosis. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008 Antalya; PS. 043.
• Doğan E, Canbahişov T, Posacı C, Gülekli B,”İnfertilite Araştırmasında Ofis Histereskopinin Değeri”,3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM 2008), ANTALYA, Ekim 2008,
• Göksever H, Doğan E, Dağdelen M, Tunk C,”rektus abdominis kasında endometriyozis”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008,
• Doğan E, Pala H, Posacı C, Gülekli B,”Masif intraperitoneal kanama ve over torsiyonu: In vitro fertilizasyon-embryo transferinde transvaginal ovum pick-up komplikasyonu olan olgu sunumu”,6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008,
• Oludağ T, Doğan E, Göktay AY, Gülekli B,”Ciddi Ovarian Hiperstimulasyon Olgularının Tedavisinde Kalıcı Katater ile Kontinue Abdominal Parasentez”,6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008,
• Doğan E, Funda Göde, Turab Canbahişov,”submuköz myomların histereskopik eksizyonu”,6. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, KEMER/ANTALYA, Mayıs 2008,
• Safarova A, Pala HG, Doğan E,”postmenopozal sağlıklı kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ve endojen seks steroid hormon ilşkisi”,6. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, KEMER/ANTALYA, Mayıs 2008,
• Ok E, Kovalı M, Doğan S, Doğan E, Gülekli B,”Klasik in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerde inkübatör raflarının fertilizasyon ve embriyo kalitesi üzerine etkisi”,, ANTALYA, Ekim 2009,
• Ok E, Doğan S, Kovalı M, Doğan E, Gülekli B,”İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan çiftlerde erkek yaşının fertilizasyon ve embriyo kalitesi üzerine etkisi”,, ANTALYA, Ekim 2009,
• Doğan E, Kovalı M, Doğan S, Ok (Koyun) E, Doğan B, Posacı C, Gülekli B,”Embriyo transferi sırasında geri gelen embriyoların gebelik sonuçlarına etkisi”,4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, KEMER/ANTALYA, Ekim 2010, Hakemli organizasyon,
• Soysal D, Okyay R, Ertuğrul Ç, Emekçi Ö, Doğan E, Altunyurt S,”Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies”,9. Türk-Alman Gynecology Congress, ANTALYA, Mayıs 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon,
• Doğan E, Janbakhıshov T, Doğan BS, Gökdeniz D, Sözdinler S,”infertil hastalarda histeroskopik septum rezeksiyonu sonrası canlı doğum oranları”,5. ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi (TSRM 2012), ÇEŞME, Eylül 2012,
• Saatli B, Posacı C, Akalın F, Doğan E, Okyay E,”Overyan hiperstimulasyon sendromunun tek bulgusu olarak unilateral hidrotoraks; bir vaka sunumu”,5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, ÇEŞME, Eylül 2012, Hakemli organizasyon,
• Doğan SS, Doğan E, Kovalı M, Gülekli B,”Factors affectıng the success of pregnancy after ıntra cytoplasmıc sperm ınjectıon among women 39 years or older”,5.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Doğan E, Okyay RE, Kovalı M, Doğan SS, Ertuğrul Ç,”Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin siklus parametreleri ve canlı doğum sonuçlarına etkilerinin karşılaştırılması”,5.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Emekçi Ö, Janbakhıshov T, Okyay RE, Doğan BS, Doğan E,”klomifen sitrat onrası hospitalizasyon gerektiren şiddetli ovaryan hiperstimülasyon sendromu: iki olgu sunumu”,5. ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Janbakhıshov T, Gökdeniz D, Sözdinler S, Doğan BS, Doğan E,”habitüel abortuslu hastalarda histeroskopik uterin septum rezeksiyonu ve gebelik sonuçları”,5. üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi (TSRM2012), ÇEŞME, Eylül 2012,
• Elvan Koyun (Ok), Doğan E, Recep Emre Okyay, Bülent Gülekli,”Intrauterin inseminasyon sikluslarında yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısı ve semen volümünün gebelik sonuçlarına etkisi: Retrospektif bir çalışma”,5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Ayten Safarova, Doğan SS, Kovalı M, Uysal S, Posacı C, Gülekli B, Doğan E, “Comparıng serum and follıcular fluıd levels of cytokınes between the gnrh agonısts and antagonısts for COH ın art cycles: a prospectıve randomızed study”,5.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Kovalı M, Doğan SS, Koyun E, Gülekli B, Posacı C, Okyay RE, Doğan E,”İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı”,5.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, ÇEŞME, Eylül 2012,
• Doğan E, Okyay RE, Kovalı M, Doğan SS,”Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol eklenmesinin antagonist siklusları üzerine etkilerinin bir ön çalışma olarak değerlendirilmesi”,5.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, ÇEŞME, Eylül 2012,

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Bu Kitaplardan Bölümler
• Posacı C ve Doğan E. Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu. Beksaç MS, Ayhan A, Demir N, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K (editörler). Jinekoloji; Üreme Endokrinolojisi & infertilite ve Jinekolojik Onkoloji. Ankara: Medikal Network, 2006:956-968
• Doğan E veDemir N.Jinekolojik Cerrahide İnsizyonlar: Laparotomi. Beksaç MS, Ayhan A, Demir N, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K (editörler). Jinekoloji; Üreme Endokrinolojisi & infertilite ve Jinekolojik Onkoloji. Ankara: Medikal Network, 2006: 1842-1857
• Gülekli B ve Doğan E. Yardımcı Üreme Teknikleri. Çiçek MN, Mungan MT. (editörler). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri, 2007:93;937-942
• “Doç.Dr. Ömer Erbil DOĞAN, “infertil çiftin araştırılmasında tanısal yöntemler”, “üreme endokrinolojisi teknikleri ve cerrahisi”,978-605-355-020-4, Üreme Tıbbı Derneği Yayını, Ankara,(2011), Syf.357- 368,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale,
• “Doç. Dr. Erbil DOĞAN, “Hermafroditizm”, “Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji”,978-9944-211-40-6, istanbul medikal yayıncılık,(2010), Syf.57-63,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale,

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
1. “ANNUAL MESGE CONGRESS IN CONJUNCTION WITH THE TURKISH SOCİETY OF GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY”, Antalya, Nisan 2013 (Davetli Konuşmacı Olma)
2. IV.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİNE KATILMAK, İzmir, Nisan 2013 (Davetli Konuşmacı Olma)
3. ” Corifollitropin alfa (ELONYA)’nın İnfertilite Tedavisinde Etkinliği ve Güvenirliliği” konulu toplantıya konuşmacı olarak katılmak üzere., İstanbul, Aralık 2012 (Davetli Konuşmacı Olma)
4. ” 28th Annual Meeting of ESHRE 2012″ ye katılmak üzere., İstanbul, Temmuz 2012 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)
5. “1.İZMİR OPERATİF JİNEKOLOJİ & JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ VİDEO SEMPOZYUMU” NA KATILMAK ÜZERE., İzmir, Mart 2012 (Davetli Konuşmacı Olma)
6. III. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ’NE KATILMAK, Antalya, Ekim 2011 (Davetli Konuşmacı Olma)
7. ” AAGL 5th İnternational Congress on Minimally Invasive Gynecology” na katılmak üzere., İstanbul, Nisan 2011 (Davetli Konuşmacı Olma)
8. 39th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2010 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
9. ” 4.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi” ne katılmak üzere., Antalya, Ekim 2010 (Davetli Konuşmacı Olma)
10. EXPERİMENT BASES FOR İMPRAİNİNG OUTCAMES FOR THE BENEFİT OF PATİENTS SEMPOZYUMUNA KATILMAK ÜZERE, İstanbul, Şubat 2010 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
11. “8TH GLOBAL CONGRESS OF MİNİMALLY INVASİVE GYNECOLOGY”, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2009 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)
12. XIX FIGO 2009 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Güney Afrika, Ekim 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak) ESHRE 2009 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Hollanda, Haziran 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
13. 7.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, K.K.T.C., Mayıs 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
14. FERTİLİTY SUMMIT: A PATLENT-FOCUSED APPROACT MEETİNG KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Yunanistan, Şubat 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
15. ARP PRECEPTORSHİP KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Danimarka, Kasım 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
16. ASRM 2008 64.ANNUAL MEETİNG KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
17. TSRM 2008 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Antalya, Ekim 2008 (Davetli Konuşmacı Olma)
18. “24th Annual Meeting ESHRE 2008”, İspanya, Temmuz 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
19. 6.ULUSAL JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Antalya, Mayıs 2008 (Davetli Konuşmacı Olma)
20. 2.JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMUNA KATILMAK ÜZERE, Bursa, Ocak 2008 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
21. II.JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ KONGRESİ, Çeşme, Nisan 2007 (Davetli Konuşmacı Olma)
22. 8.ULUDAĞ KIŞ KONGRESİ, Bursa, Ocak 2007 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
23. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Antalya. Endometriosis cerrahisinin over rezervine etkisi
24. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Antalya. Endometriosis tanım ve etiyolojisi
25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007 Antalya. Ovülasyon İndüksiyonu Kursunda “Aşırı ovaryan yanıtlı hastalarda ovaryan stimülasyon”.
26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği “Ovülasyon indüksiyonu” konulu toplantıda Non-IVF sikluslarında kontrollü ovaryan stimülasyon. (23 Şubat 2007)
27. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresinde “Adet Düzensizlikleri” isimli konuşma. (22-24 Eylül 2005)
28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği “Menopozda Yeni Yaklaşımlar” isimli panelde Fitoöstrojenler ve Meopoz Sunumu (26.04.2002)

Dilerseniz Biz Sizi Arayalım

Bu formu kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği doldurduğunuz bilgileri teyid edip ve bu bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişim kurulmasını kabul etmiş sayılmaktasınız.