Blog

Tüp bebekde klasik yöntem dediğimiz In Vitro Fertilizasyon tüp bebek ilk uygulanmaya başlandığından beri kullanılan yöntemdir. Bu yöntem basitce elde edilen yumurtaların petri kabında belli konsantrasyonda spermlerle bir araya getirilmesidir. Bu şekilde daha önceden bazı işleme tabii tutulmuş spermler yumurta ile birleşerek tek bir sperm yumurtayı döller.Bu işlem yaklaşık inkübatörde yumurta ile spermin birleştirilmesinden onaltı onyedi saat sonra fertilizasyon kontrolü ile anlaşılır.Fertilize olmuş yumurtalara artık zigot ismi verilir.Bunlar bölünme aşamaları için inkübatörde takibe alınırlar.Klasik tüp bebek yönteminin yanında birde mikroenjeksiyon dediğimiz İCSİ yöntemi vardır.Bunda ise klasik yöntemden farklı olarak her bir yumurtanın içine embriyoloğun seçtiği tek bir sperm küçük bir iğne vasıtasıyla yumurtanın içine enjekte edilir. Buda daha çok öncelikle ciddi erkek faktörü infertiletisi hastalarında kullanılmaktayken son yıllarda fertilizasyon oranlarının biraz daha yüksek olması nedeniyle diğer tüp bebek hastalarında da yaygın olarak kullanılmayada başlamıştır.

shadow