Blog

Tüp bebek işleminin laboratuvar aşamaları yumurta toplama işleminin olduğu gün başlar.Yumurtalar elde edildikten sonra inkübatör dediğimiz ısı ve pH değeri sabitlenmiş yani insan vücuduna en uygun ortam gibi hazırlanmış inkübatörlerde bir süre bekletilir. Daha sonra bu yumurtalar eğer mikroenjeksiyon yapılacaksa denüdasyon dediğimiz çevresindeki korona hücreleri dediğimiz hücrelerin sıyrılması şeklinde zarın ayrılması işlemi olur.Bu arada erkekten alınan spermlerde belli yıkama işlemlerine tabii tutularak en hareketli en sağlıklı ve şekli en normal spermler belirlenir.Ve bu önceden hazırlanmış denüdasyon işlemi yapılmış yumurtalarla spermler mikroenjeksiyon işlemi için mikromanipülatör dediğimiz cihazla birleştirilir. Burda her bir yumurtaya bir sperm enjekte elde edilir.Daha sonra bu işlem bittikten sonra yumurtalar tekrar inkübatöre yerleştirilir.Ertesi gün fertilizasyon yani döllenme olup olmadığı incelenir.Fertilizasyon oluşmuş embriyolar ayrı bir kaba alınarak yine inkübatörde takip edilirler.Bu takip sonucunda yumurta toplama işleminden iki yada üç gün sonra en kaliteli ve en iyi durumdaki embriyolar transfer işlemi için hazırlanır.Bazen transfer işlemi beşinci güne de ertelenebilir.Bu durumda embriyolar laboratuvar ortamında iki gün daha inkübatörde takip edilirler.

shadow