Blog

Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttırmanın bazı yolları vardır.Tabi bunu en baştan başlayarak hastanın en baştaki değerlendirme aşamasında tedaviyi olumsuz etkileyecek faktörlerin öncelikle belirlenmesi lazımdır.Bunlar rahim içinde embriyonun tutunmasını engelleyen miyom, polip, yapışıklık gibi durumların belirlenmesi veya başarıyı olumsuz etkileyen hidrosalpinks gibi durumların önceden tespit edilmesi veya miyomların varlığının belirlenip bunların çıkarılması uygun olacaktır.Hastaya en uygun tedavi protokolünün belirlenmesi ve tedavi sırasında hastanın çok yakın takip edilerek en uygun şartlarda yumurta ve spermlerin elde edilmesi gerekmektedir.Bundan sonraki aşamada ise laboratuvar ortamının en uygun şartlarda olması gene kaliteli embriyo oluşturmayı kolaylaştıracaktır. Bunun dışında tabi tüp bebek tedavisi yapan hekimin eğitim ve deneyimide başarıyı arttıracak faktörler arasında sayılabilir.Tüm bunların dışında gebelik şansını arttırıcı işlemlerde yapılabilir.Mesela üçüncü gün yerine beşinci gün embriyo transferi yapılması veya embriyoda assisted hatching dediğimiz yardımcı yuvalama işleminin yapılması da gebelik şansını sonuçda başarıyı arttıracak faktörler arasında sayılabilinir.

shadow