Blog

Lazer destekli yuvalama veya assisted hatching işlemi temel olarak embriyonun dış zarını oluşturan zona pellucida üzerinde bir yarık oluşturarak rahime implante olmasını yani rahim zarına tutunmasını kolaylaştırmak işlemiyle yapılan bir yöntemdir.Bu işlem farklı metodlarla yapılabilir.Bunlardan birtanesi kimyasal yöntemdir.Asit tyrod dediğimiz bir kimyasal madde ile embriyonun dış kabuğunda bir yarık oluşturulur.Veya bu yöntem mekanik olarak yapılabilir.Aynı mikroenjeksiyonda kullandığımız tutucu pipetle birlikte bir de kesici pipet kullanarak mekanik olarak embriyonun dış zarında zona pellucida da bir delik açılır veya daha yaygın olarak son yıllarda kullanılan lazer yöntemiyle yardımcı yuvalama yapılabilir.Burda çok düşük dozda lazer ışınları embriyo zarının istenilen bölgesine yönlendirilerek embriyoda küçük delikler açılır.Yapılan çalışmalar göstermiştirki bu üç yöntemden herhangi birisi ile yardımcı yuvalama yapıldığında gebelik şansında artışlar olduğu gösterilmiştir.

shadow