Blog

Tüp bebek tedavisinde her hasta farklı hormon ilaçlarına ihtiyaç duyar. Bu hastanın yumurtalık rezervine ve yaşına göre değişmektedir.Hastaların hormonal ilaçlara verdikleri cevaplara göre üç gruba ayırabiliriz. Normal cevap veren hastalar, normal bir ilaç dozu kullanırken polikistikover sendromu gibi hastalar aşırı cevap verirler hormon ilaçlarına bu yüzden bu hastalarda çok daha düşük dozda ilaçlarla ovülasyon indüksiyonuna başlamak gerekir.Üçüncü grup ise zayıf cevap veren hastalardır.Bunlarda yumurtalık rezervi azaldığı için bunlar çok daha yüksek dozda hormon ilaçlarına ihtiyaç duyarlar.Bu üç grup hastayı birbirinden ayırt etmek çok önemlidir.Eğer doğru dozda başlamazsanız tedaviye daha sonra ya aşırı cevapla karşılaşabilirsiniz yada beklediğinizin çok altında gelişim olup tedaviniz olumsuz etkilenebilmektedir.

shadow