Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 1. “ANNUAL MESGE CONGRESS IN CONJUNCTION WITH THE TURKISH SOCİETY OF GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY”, Antalya, Nisan 2013 (Davetli Konuşmacı Olma)
 2. IV.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİNE KATILMAK, İzmir, Nisan 2013 (Davetli Konuşmacı Olma)
 3. ” Corifollitropin alfa (ELONYA)’nın İnfertilite Tedavisinde Etkinliği ve Güvenirliliği” konulu toplantıya konuşmacı olarak katılmak üzere., İstanbul, Aralık 2012 (Davetli Konuşmacı Olma)
 4. ” 28th Annual Meeting of ESHRE 2012″ ye katılmak üzere., İstanbul, Temmuz 2012 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)
 5. “1.İZMİR OPERATİF JİNEKOLOJİ & JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ VİDEO SEMPOZYUMU” NA KATILMAK ÜZERE., İzmir, Mart 2012 (Davetli Konuşmacı Olma)
 6. III. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ’NE KATILMAK, Antalya, Ekim 2011 (Davetli Konuşmacı Olma)
 7. ” AAGL 5th İnternational Congress on Minimally Invasive Gynecology” na katılmak üzere., İstanbul, Nisan 2011 (Davetli Konuşmacı Olma)
 8. 39th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2010 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 9. ” 4.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi” ne katılmak üzere., Antalya, Ekim 2010 (Davetli Konuşmacı Olma)
 10. EXPERİMENT BASES FOR İMPRAİNİNG OUTCAMES FOR THE BENEFİT OF PATİENTS SEMPOZYUMUNA KATILMAK ÜZERE, İstanbul, Şubat 2010 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 11. “8TH GLOBAL CONGRESS OF MİNİMALLY INVASİVE GYNECOLOGY”, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2009 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)
 12. XIX FIGO 2009 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Güney Afrika, Ekim 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak) ESHRE 2009 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Hollanda, Haziran 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 13. 7.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, K.K.T.C., Mayıs 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 14. FERTİLİTY SUMMIT: A PATLENT-FOCUSED APPROACT MEETİNG KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Yunanistan, Şubat 2009 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 15. ARP PRECEPTORSHİP KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Danimarka, Kasım 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 16. ASRM 2008 64.ANNUAL MEETİNG KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 17. TSRM 2008 KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Antalya, Ekim 2008 (Davetli Konuşmacı Olma)
 18. “24th Annual Meeting ESHRE 2008”, İspanya, Temmuz 2008 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 19. 6.ULUSAL JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK KONGRESİNE KATILMAK ÜZERE, Antalya, Mayıs 2008 (Davetli Konuşmacı Olma)
 20. 2.JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUMUNA KATILMAK ÜZERE, Bursa, Ocak 2008 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 21. II.JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ KONGRESİ, Çeşme, Nisan 2007 (Davetli Konuşmacı Olma)
 22. 8.ULUDAĞ KIŞ KONGRESİ, Bursa, Ocak 2007 (İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 23. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Antalya. Endometriosis cerrahisinin over rezervine etkisi
 24. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Antalya. Endometriosis tanım ve etiyolojisi
 25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007 Antalya. Ovülasyon İndüksiyonu Kursunda “Aşırı ovaryan yanıtlı hastalarda ovaryan stimülasyon”.
 26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği “Ovülasyon indüksiyonu” konulu toplantıda Non-IVF sikluslarında kontrollü ovaryan stimülasyon. (23 Şubat 2007)
 27. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresinde “Adet Düzensizlikleri” isimli konuşma. (22-24 Eylül 2005)
 28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği “Menopozda Yeni Yaklaşımlar” isimli panelde Fitoöstrojenler ve Meopoz Sunumu (26.04.2002)